(1) AutoCredit = lening op afbetaling met initieel vaste termijnbedragen en een hoger laatste termijnbedrag, aangeboden door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.. Op het moment van ondertekening van deze lening op afbetaling, zal D’Ieteren Lease n.v., een dochteronderneming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., u een verkoopoptie aanbieden waarmee zij zich ertoe verbindt om aan het einde van de lening en onder bepaalde voorwaarden uw voertuig over te kopen voor een prijs die gelijk is aan het laatste termijnbedrag die verschuldigd is onder de lening op afbetaling en deze prijs aan Volkswagen D’Ieteren Finance te betalen als volledige of gedeeltelijke betaling van de nog verschuldigde laatste maandelijkse betaling. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841046715, RPR : Brussel, verbonden agent (FSMA 109705A) van Cardif Assurance Vie (code 979), IBAN rekening: BE97 4829 0680 3149. info@vdfin.be

Klassieke Financiering = lening op afbetaling met vaste termijnbedragen. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door Volkswagen D’Ieteren Finance n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg, kredietgever, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. KBO 0841046715, RPR : Brussel, verbonden agent (FSMA 109705A) van Cardif Assurance Vie (code 979), IBAN rekening: BE97 4829 0680 3149. info@vdfin.be

(2) Verhuur op Lange Termijn, Financiële Leasing, Financiële Renting zijn producten afgesloten bij D’Ieteren Lease n.v. (filiaal en verbonden kredietagent van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v.). Maatschappelijke zetel: Leuvensesteenweg 679 - 3071 Kortenberg - België - RPR: Leuven KBO 0402623937. D’Ieteren Lease n.v. is een verzekeringsagent van P&V Verzekeringen cv (code 0058). IBAN: BE10 0016 0246 9504. info@vdfin.be.